Om meg

om megI møte med mennesker fra ulike deler av verden oppdager man at det er mange forskjellige måter å se på verden på. Når mennesker flytter fra et land til et annet land oppfatter man mange ulike synspunkter og meninger om samme tema. Dette kan blant annet handle om holdninger, normer og verdier, samfunnssyn og religion.

Jeg er selv en av de tusen innvandrere som

flyttet fra et annet land til Norge og opplevde både positive og negative hendelser i det norske samfunnet. Jeg har opplevd at ulike oppfatninger og tenkemåt

er kan bidra til misforståelser. Jeg er opptatt av hvordan jeg som rådgiver kan møte ulikhetene.

Det er reel utfordring å integrere seg i det norske samfunnet. Det å bli integrert handler om flere faktorer, blant annet språk, sosialisering og fellesforståelse. Det handler også å bli inkludert i nærmiljø og lokalsamfunnet. Dette forutsetter en gjensidig vilje til å delta. Integrering i et samfunn  betyr at man tilpasse seg i de nye omgivelsene og samtidig kunne beholde sin identitet.

 

Bakgrunnen for mitt valg for å jobbe som flerkulturell rådgiver er fordi jeg er minoritetsspråklig selv, og av naturlige årsaker er jeg interessert i å hjelpe folk med enn annen kulturbakgrunn. Jeg er lærer på grunnskolen og har vært veileder i ulike sammenhenger i forhold til innvandrerfamilier og elever i mange år.

Rådgiverens flerkulturelle kunnskap kan være en viktig brikke i arbeid med innvandrere. Møte mellom rådgivere og rådsøkere som har ulik kulturell bakgrunn bringer opp nye utfordringer og fagfelt, som feltet flerkulturell rådgivning.

Litt om meg sett fra et perspektiv utenfra:

http://www.multikult.no/starter-eget-firma-som-flerkulturell-radgiver/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>